09:38 EDT Thứ sáu, 22/09/2017
Chào mừng bạn đến với TrangVangGoogle.com . Các Thành Viên muốn đăng Tin hoặc  đặt Bannur xin vui lòng liên hệ : 09222.48.222 .Trân trọng cảm ơn! Ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, nhưng không bằng ngày mai!  Trang Web này được phát hành và chạy chính thức trên mạng tìm kiếm của Google vào ngày 02 tháng 09 Năm 2013. Rất mong sự đóng góp của các thành viên để trang vàng Google ngày càng phát triễn và phục vụ các bạn tốt hơn. Mọi chi tiết chi tiết xin gửi về  Emai: quangcaobencat@gmail.com . hoặc ĐT: 09.222.48.222 - 0943.441.488 - 0934.441.488 Trân trọng cảm ơn!   
Chào Mừng Bạn Đến Với Công Ty Quảng Cáo Google Long Xuân. Hiện Nay Công Ty Long Xuân Đang Có Chương Trình Khuyến Mãi Đặc Biệt Cho Khách Hàng Tham Gia Quảng Cáo Trên Google Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ : 09222.48.222 - 0934.441.488 - 0943.441.488 - 0902.023.291 - 01648.463.128 Để Được Tư Vấn Trân Trọng Cảm Ơn.

Trang chủ » Tin tức » Chính trị - Xã hội » Thời sự - Suy nghĩ

Chương trình hoạt động Tết Nguyên đán Xuân Giáp Ngọ Tại Thanh Hoá

Thứ ba - 28/01/2014 12:02
Chương trình hoạt động Tết Nguyên đán Xuân Giáp Ngọ Tại Thanh Hoá

Chương trình hoạt động Tết Nguyên đán Xuân Giáp Ngọ Tại Thanh Hoá

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình hoạt động Tết Nguyên đán Xuân Giáp Ngọ:
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Ngọ - 2013 24/01/2014 
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 23/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Ngọ - 2013, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Thông qua các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014, nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ động viên cán bộ CNVC, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2014.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi giải trí phong phú, sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tạo lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và vốn văn hóa dân gian truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, trò chơi dân gian đảm bảo các quy định trong khuôn khổ pháp luật, mang đậm bản sắc dân tộc, nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, gắn liền với nét sinh hoạt tết truyền thống và hiện đại của địa phương, tạo sinh khí vui xuân phấn khởi, tiết kiệm, an toàn thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; đồng thời, chủ động ngăn ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, hành khất, tệ nạn xã hội, gây mất an toàn giao thông; ngăn ngừa việc buôn bán, tàng trữ, đốt các loại pháo, đèn trời, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.
II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền cổ động:
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Trung ương; quán triệt chủ trương của Tỉnh về các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 trên Báo Văn hóa và Đời sống, trên website, trang Thông tin điện tử, các văn bản chỉ đạo cơ sở và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của Ngành.
- Tuyên truyền các nội dung vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm; giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp trong nhân dân, đảm bảo việc phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng nông thôn, miền núi.
- Tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú, tích cực ủng hộ chủ trương không tổ chức treo đèn lồng trên các trục đường... làm mất mỹ quan, gây phản cảm, không phù hợp với bản sắc văn hoá của dân tộc.
2. Tổ chức quản lý và hoạt động lễ hội:
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 406/CP-TTg ngày 08/8/ 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII), Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và thả “đèn trời”; Quyết định số 39/QĐ-BVH-TT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành Quy chế tổ chức Lễ hội; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hoá, bình ổn giá thị trường, kiềm chế lạm phát các tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 09/12/2013 Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh trong dịp Tết và mùa lễ hội; phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang, an ninh đảm bảo trật tự, trị an trong quá trình tổ chức các hoạt động lễ hội. 
Tại các di tích, nơi thờ tự, thực hành tín ngưỡng, cần có hướng dẫn cụ thể việc đặt hòm công đức; không để xảy ra tình trạng tiền công đức, tiền “giọt dầu”, tiền cầu lộc không đưa vào thùng công đức, để nhiều trên hương án, trên tay tượng pháp gây phản cảm, thiếu mỹ quan và làm ảnh hưởng đến di tích. Quản lý hàng quán, bãi để xe, giữ gìn vệ sinh, môi trường, đặc biệt công tác phòng chống cháy nổ tại các khu du lịch, điểm du lịch và khu vực lễ hội.
3. Về tổ chức đón tết tại cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của của cán bộ, công chức viên chức Nhà nước và Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 875-QĐ/TU ngày 12/3/2013 của Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành quy định một số vấn đề về quản lý cán bộ, đảng viên; Công văn số 2544/UBND-NN ngày 16/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tránh lãng phí thời gian trong giai đoạn chuẩn bị tết và sau nghỉ tết để hoạt động có hiệu quả, không vi phạm nếp sống văn hóa công sở.
- Tổ chức thu dọn vệ sinh, trang trí cờ, hoa, cây cảnh, treo khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị, chỉnh trang công sở, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đồng thời vận động nhân dân trên địa bàn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc với chủ đề mừng Đảng mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014.
- Phối hợp với tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong dịp tết đến xuân về; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, bệnh binh, thương binh, liệt sỹ, cán bộ lão thành, cán bộ đã nghỉ hưu, các bà mẹ VNAH... Duy trì chế độ trực Tết tại cơ quan; tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ nơi công sở.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VHTTDL TẾT GIÁP NGỌ - NĂM 2014
1. Ngày 31/12/2013: Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Dương lịch 2013 với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân và quê hương Thanh Hóa anh hùng.
+ Khai mạc: 20h00’
+ Địa điểm tổ chức: Quảng trường Lam Sơn - TP Thanh Hoá
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn).
2. Từ ngày 08/01÷27/01/2014 (Tức mùng 08 ÷27 Tháng Chạp, Quý Tỵ): Tổ chức chiếu phim đợt 1.
+ Địa điểm tổ chức: Tại 11 huyện miền núi trong tỉnh.
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (TT Phát hành Phim và Chiếu Bóng)
3. Từ ngày 21÷30/01/2014 (Tức 21÷30 Tháng Chạp, Quý Tỵ ): Tổ chức Chợ hoa xuân.
+ Địa điểm tổ chức: Quảng trường Lam Sơn, trên vỉa hè phía Nam và phía Tây Công viên Hội An và trên một số tuyến đường của TP Thanh Hóa.
+ Đơn vị thực hiện: UBND TP Thanh Hóa.
4. Từ ngày 22÷27/01/2014 (Tức 22÷27 Tháng Chạp, Quý ty): Tổ chức Trưng bày - Triển lãm Hội Báo Xuân " Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014".
+ Khai mạc: 19h30' ngày 22/01/2014
+ Địa điểm tổ chức: Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (TT Triển lãm và Xúc tiến Du lịch) - Hội Nhà báo Thanh Hóa.
5. Ngày 25/01/2014 (Tức 25 Tháng Chạp, Quý Tỵ): Tổ chức triển lãm sách báo mùa xuân; triển lãm sách, báo, tư liệu "Âm vang Điện Biên".
+ Khai mạc: 8h00’
+ Địa điểm tổ chức: Thư viện tỉnh.
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (Thư viện tỉnh).
6. Từ ngày 25/01÷09/02/2014 (Tức 25 Tháng Chạp, Quý Tỵ ÷10 tháng giêng, Giáp Ngọ): Tổ chức chụp ảnh lưu niệm và các trò chơi như: bơi thuyền, câu cá, chơi cờ.
+ Địa điểm tổ chức: Tại công viên Hồ Thành, công viên Thanh Quảng, Thái miếu Nhà Hậu Lê, các di tích lịch sử và một số điểm công cộng trên địa bàn TP Thanh Hóa.
+ Đơn vị thực hiện: UBND TP Thanh Hóa
7. Từ ngày 28/01÷28/02/2014 (Tức 28 Tháng Chạp, Quý Tỵ ÷29 tháng giêng, Giáp Ngọ 2014): Tổ chức phục vụ nhân dân đến dâng hương, báo công.
+ Địa điểm tổ chức: Tại Khu Văn hoá tưởng niệm Bác Hồ và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi - TP Thanh Hóa
+ Đơn vị thực hiện: UBND TP Thanh Hóa
8. Ngày 30/01/2014 (Tức 30 tết - Đêm giao thừa): Tổ chức chương trình dạ hội, Chương trình nghệ thuật tổng hợp và Bắn pháo hoa đón giao thừa - Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, phục vụ nhân dân trong tỉnh.
- Thời gian:
+ Từ 21h : Chương trình dạ hội
+ Từ 23h 10' ÷ 0h00: Chương trình NT tổng hợp với chủ đề “Thanh Hóa vào xuân”
+ Từ 0h00' ÷ 0h30': Bắn pháo hoa
- Địa điểm tổ chức: Quảng trường Lam Sơn - TP Thanh Hóa
- Đơn vị thực hiện: Sở VH,TT&DL (Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn) - UBND TP Thanh Hóa - Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa phối hợp thực hiện.
9. Từ ngày 30/01÷01/02/2014 (30 tết ÷02 Tết): Tổ chức múa Lân - Sư - Rồng.
+ Khai mạc: 21h00' ngày 30/01/2014
+ Địa điểm tổ chức: Tại Quảng trường Lam Sơn; Tượng đài Lê Lợi - TP Thanh Hóa
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTT&DL (P.NVTDTT) - Trung tâm TDTT Thành phố Thanh Hóa.
10. Từ ngày 01÷14/02/2014 (Tức mùng 2÷15 Tháng Giêng, Giáp Ngọ): Tổ chức phục vụ nhân dân tham quan du lịch.
+ Địa điểm tổ chức: Hang Mắt Rồng, Đồi C4, Động Tiên Sơn (Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng); Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng (P.Nam Ngạn); Khu di tích danh thắng: Mật Sơn (P.Đông Vệ), An Hoạch (P.An Hoạch).
+ Đơn vị thực hiện: UBND TP Thanh Hóa
11. Ngày 03/02/2014 (mùng 04 Tết):
11.1. Tổ chức thi đấu Cờ tướng, Cờ người.
+ Khai mạc: 8h00'
+ Địa điểm tổ chức: Tại Tượng đài Lê Lợi - TP Thanh Hóa
+Đơn vị thực hiện: Sở VHTT&DL (P.NVTDTT) - Trung tâm TDTT Thành phố Thanh Hóa.
11.2. Tổ chức đợt chiếu phim phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014.
+ Địa điểm tổ chức: Tại phòng chiếu Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng - TP Thanh Hoá.
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (TT Phát hành Phim và Chiếu Bóng).
11.3. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí.
+ Thời gian: 20h00'
+ Địa điểm tổ chức: Nhà văn hoá thiếu nhi - TP Thanh Hóa
+ Đơn vị thực hiện: UBND TP Thanh Hóa.
11.4. Tổ chức trình diễn Ca trù - Thư pháp.
+ Địa điểm tổ chức: Tại Khu Văn hoá tưởng niệm Bác Hồ - TP Thanh Hóa.
+ Đơn vị thực hiện: UBND TP Thanh Hóa
11.5. Tổ chức Hội diễn các CLB Vovinam tỉnh Thanh Hóa lần I
+ Địa điểm tổ chức: Tại tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi - TP Thanh Hóa
+ Đơn vị thực hiện: UBND TP Thanh Hóa phối hợp Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa.
11.6. Tổ chức Lễ hội Thư pháp và cho chữ ngày xuân
+ Địa điểm tổ chức: Thư viện tỉnh.
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (Thư viện tỉnh).
12. Từ ngày 04÷ 08/02/2014 (Tức 05 ÷ 09 Tháng Giêng, Giáp Ngọ):
+ Tổ chức biểu diễn Tuồng phục vụ nhân dân tại các huyện: Hoằng Hóa, Hà Trung, Đông Sơn, Triệu Sơn, Như Thanh.
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (Đoàn NT Tuồng).
13. Từ ngày 05 ÷ 13/02/2013 (Tức mùng 6 ÷14 Tháng Giêng, Giáp Ngọ): Tổ chức chiếu phim đợt 2.
+ Địa điểm tổ chức: tại 11 huyện miền núi trong tỉnh.
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (TT Phát hành Phim và Chiếu Bóng)
14. Từ ngày 07÷13/02/2014 ( mùng 08÷14 Tháng Giêng, Giáp Ngọ): Tổ chức giải Cờ vua và cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng lần thứ VII năm 2014.
+ Khai mạc: 8h00' ngày 07/02/2014
+ Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTT&DL (Trung tâm HL&TĐ TDTT)
15. Ngày 09/02/2014 (Tức Mùng 10 Tháng Giêng, Giáp Ngọ): Tổ chức Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp.
+ Địa điểm tổ chức: Nhà Văn hoá Lao động - Số 09, Hàng Nan, TPTH
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn).
16. Từ ngày 10/2÷ 18/02/2014 (Tức 11 ÷ 19 Tháng giêng, Giáp Ngọ):
+ Tổ chức biểu diễn Tuồng phục vụ nhân dân tại các Lễ hội Phủ Na (Như Thanh), Phủ Nưa (Triệu Sơn); Độc Cước (Sầm Sơn).
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (Đoàn NT Tuồng).
17. Ngày 14/02/2014 (Tức 15 Tháng Giêng, Giáp Ngọ): Tổ chức trưng bày báo xuân, Lễ hội Thư pháp và cho chữ ngày xuân.
+ Khai mạc: 8h00’
+ Địa điểm tổ chức: Huyện Quảng Xương.
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (Thư viện tỉnh).
18. Ngày 17,18/02/2014 (Tức 18,19 Tháng Giêng, Giáp Ngọ): Tổ chức giải Quần vợt “Mừng Đảng Mừng Xuân” Giáp Ngọ năm 2014.
+ Khai mạc: 8h00' ngày 17/02/2014
+ Địa điểm tổ chức: Tại sân Quần vợt Phú Đô - TP Thanh Hoá.
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (Phòng NV Thể dục thể thao); Liên đoàn Quần vợt Thanh Hóa.
19. Tổ chức Hội diễn Vovinam
- Thời gian: 13h00 ngày 3/02/2014
- Tại Khuôn viên Tượng Đài anh Hùng dân tộc Lê Lợi, Tp Thanh Hóa
- Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (Phòng NV Thể dục thể thao) - Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa.
20. Ngày 15,16/3/2014: Tổ chức giải Việt dã Báo Thanh Hoá - cùng Sacombank chạy vì sức khoẻ cộng đồng lần thứ 18.
+ Khai mạc: 8h00' ngày 15/03/2014
+ Địa điểm tổ chức: Huyện Tĩnh gia
+ Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL (Phòng NV Thể dục thể thao) - Báo Thanh Hóa - Tỉnh Đoàn - Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thanh Hóa.
21. Các hoạt động khác của đơn vị trực thuộc Sở
- Các đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp (Tuồng, Chèo, Cải Lương) ngoài việc tham gia các hoạt động trên, tích cực biểu diễn phục vụ nhân dân trong, ngoài tỉnh vui Xuân, đón Tết, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Xứ Thanh.
- Báo Văn hóa và Đời sống tổ chức in, phát hành 3 số báo đặc biệt: Tết Dương lịch (từ 24 - 36 trang); Tết âm lịch (khoảng 80 trang); Báo Tân xuân Mừng Đảng, Mừng xuân 2014 (từ 24 - 36 trang).
- Trung tâm Triển lãm và xúc tiến du lịch phát hành tạp chí Du lịch Xứ Thanh số 4/2013 "Mừng đảng, mừng xuân Giáp Ngọ - 2014"; Trung tâm Văn hóa tỉnh phát hành tập san văn hóa cơ sở số Xuân 2014.
- Bảo tàng tỉnh tổ chức mở cửa phòng trưng bày phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Giáp ngọ; Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử viết bài tuyên truyền trên báo Trung ương và địa phương về truyền thống cách mạng của Đảng quang vinh và truyền thống yêu nước của nhân dân Thanh Hoá.
- Ban Quản lý Di tích - Danh thắng, hướng dẫn tổ chức các hoạt động treo Cờ hội, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các di tích (nhất là các di tích đã được xếp hạng) trên địa bàn tỉnh để mừng Đảng mừng Xuân; đồng thời hướng dẫn các di tích thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế về tổ chức lễ hội.
- Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ mở cửa phòng Giáo dục chuyên đề "Hãy cùng nhau khám phá Thành Nhà Hồ được xây dựng như thế nào" và miễn phí vé đối với khách tham quan (từ ngày 30/01- 02/02/2014); Ban Quản lý di tích Lịch sử Lam Kinh, tổ chức mở cửa đón khách và nhân dân đến tham quan trong dịp tết Nguyên đán Giáp ngọ các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày tết), hằng ngày mở cửa từ 6h30 đến 18h00'.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đồng chí Lãnh đạo Sở bám sát lĩnh vực được phân công phụ trách để chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014.
2. Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí đón giao thừa, Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014 tại địa phương, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đảm bảo thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
3. Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, các cấp, các ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở hoạt động dịch vụ Karaoke, hoạt động lễ hội tại các di tích thực hiện theo quy định hiện hành, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho nhân dân trong những ngày xuân.
4. Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, trưởng phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch và chủ động báo cáo kết quả về Giám đốc Sở VHTTDL (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014, Sở VH,TT&DL báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh biết, có kế hoạch bố trí thời gian tới dự và chỉ đạo./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Hài

Nguồn tin: trangvanggoogle.com

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  http://hanhtrinhchuyenbay.com
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN SỰ LONG XUÂN CHUYÊN: TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO
Địa chỉ: 409A - Điện Biên Phủ - Phường 21 Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh
VP 1: QL 13 Ấp 3B - Thới Hòa - Bến Cát - Bình Dương         VP 2: 70 Bùi Thị Xuân - Phường 8 Đà Lạt - Lâm Đồng
VP 3: QL 1 Trung Chính - Hải Hòa - Tĩnh Gia - Thanh Hóa  VP 4 :Số 58 - Ngỏ 120-Trn Cung-Cầu Giấy -Hà Nội
VP 5: 446 Phường 10 Nguyễn Hữu Cảnh - Vũng Tàu            VP 6: 55 Hòa Cầm Hòa Vang - TP Đà Nẵng
VP 7 :
 : số 7 Ngõ 31 Nguyễn Duy Trinh Thành Phố Vinh
Điện thoại: 09222.48.222 | 0943.441.488 | 0934.441.488 | 06503.510456 | 06503.599.929 | 04.6294.7776

TƯ VẤN HOTLINE LONG XUÂN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/24

Công Ty Long Xuân
Tel: 09222.48.222
Email: quangcaobencat@gmail.com
Tel: 09.222.48.222
Email: quangcaobencat@gmail.com
Tel: 0911.554.544
Email: quangcaobencat@gmail.com
Tel: 0934.441.488
Email: quangcaobencat@gmail.com
Tel: 0944.027.981
Email: nangcuoi9x@gmail.com

HỔ TRỢ ONLINE HÀ NỘI
Tel: 0943.441.488
Email: quangcaobencat@gmail.com

Công Ty Long Xuân
Tel: 0944.027.891
Email: baove36a@gmail.com

HỔ TRỢ ONLINE SÀI GÒN
Tel: 0972.377.556
Email: moitruongdothisaigon@gmail.com
Tel: 0947.59.79.93
Email: quangcaobencat@gmail.com

CHI NHÁNH NGHỆ AN
Tel: 038.626.9787
Email: truyenthonglongxuan@gmail.com
Tel: 0916880048
Email: truyenthonglongxuan@gmail.com

THIẾT KẾ WEBSITE
Tel: 0943.441.488
Email: quangcaobencat@gmail.com
Tel: 0911.554.544
Email: moitruongdothisaigon@gmail.com

Thành viên

NHẠC GHI TA KHÔNG LỜI HAY

Dịch Vụ Quảng Cáo Từ Khoá

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN SỰ LONG XUÂN CHUYÊN: TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO
Địa chỉ: 409A - Điện Biên Phủ - Phường 21 Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh
VP 1: QL 13 Ấp 3B - Thới Hòa - Bến Cát - Bình Dương         VP 2: 70 Bùi Thị Xuân - Phường 8 Đà Lạt - Lâm Đồng
VP 3: QL 1 Trung Chính - Hải Hòa - Tĩnh Gia - Thanh Hóa  VP 4 :Số 58 - Ngỏ 120-Trn Cung-Cầu Giấy -Hà Nội
VP 5: 446 Phường 10 Nguyễn Hữu Cảnh - Vũng Tàu            VP 6: 55 Hòa Cầm Hòa Vang - TP Đà Nẵng
VP 7 :
 : số 7 Ngõ 31 Nguyễn Duy Trinh Thành Phố Vinh
Điện thoại: 09222.48.222 | 0943.441.488 | 0934.441.488 | 06503.510456 | 06503.599.929 | 04.6294.7776